szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

Zasady współpracy

Kancelaria prawna GO OFFSHORE za priorytet stawia sobie indywidualne podejście do każdego Klienta, celem jak najwłaściwszego zdefiniowania potrzeb oraz oczekiwań Klienta co do rozwiązania przedstawionego nam zagadnienia.

W zależności od charakteru sprawy Klienta oraz etapu zaawansowania na jakim się ona znajduje, przygotowywana jest dla Klienta strategia działań Kancelarii jakie należy podjąć we ścisłej współpracy z Klientem w celu załatwienia sprawy pozytywnie.
W zasadzie w przypadku każdej nowej sprawy, pierwszym etapem naszego postępowania jest rozmowa z Klientem, mająca charakter porady prawnej dla Klienta co do czynności,
w szczególności takich jak udostępnienie Kancelarii dokumentów oraz innych informacji jakimi dysponuje Klient, a związanych ze sprawą, na podstawie czego jesteśmy w stanie opracować rozwiązanie prawne danego problemu.
Niejednokrotnie już samo udzielenie Klientowi wstępnej porady prawnej pozwala na wyjaśnienie sprawy w stopniu, w którym dalsze działania Kancelarii nie są dla Klienta niezbędne – Klient odpowiednio poinstruowany jest w pełni zdolny do samodzielnego przeprowadzenia swojej sprawy, aż do pozytywnego dla niej zakończenia.


Uwzględniając potrzeby Klienta, jego strukturę organizacyjną oraz specyfikę danej sprawy proponujemy następujące modele współpracy:

Zlecenie jednorazowe – przygotowanie i prowadzenie określonej sprawy w imieniu Klienta na etapie przed sądowym (w tym negocjacje), w postępowaniu sądowym, przed organami administracji publicznej lub organami podatkowymi oraz innymi instytucjami państwowymi.

Współpraca doraźna – polegająca na wykonywaniu czynności w ramach każdorazowych zleceń realizowanych na podstawie indywidualnie skonstruowanej ramowej umowy współpracy.

Współpraca stała – polegająca na pełnej obsłudze prawnej w pełnym zakresie danego podmiotu lub określonym zakresie.

WYNAGRODZENIE
Ceny za świadczone przez Kancelarię usług prawnych uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania i potrzebnego nakładu pracy. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem, który przed powierzeniem sprawy do prowadzenia jest wyczerpująco informowany również o wszelkich innych kosztach związanych z daną sprawą. W Kancelarii preferowane są następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

Stawka godzinowa – wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od czasu poświęconego na realizację zlecenia i stopnia trudności sprawy. System ten jest stosowany tak przy świadczeniu usług stałej obsługi prawnej oraz  w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności niezbędnych dla wykonania zlecenia prac. Korzyścią takiego systemu jest zapłata przez Klienta wyłącznie za efektywny czas pracy Kancelarii i otrzymywanie jasnego i przejrzystego rozliczenia.

Ryczałt miesięczny - zindywidualizowana oferta dostosowana do potrzeb klienta. Wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter, ilość i specyfikę prowadzonych spraw. Wraz z Klientem ustalone zostaje zapotrzebowanie na usługi prawne wraz z określoną stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii w oparciu o zakres i specyfikacje zadań.

Wynagrodzenie z premią za sukces – stosowane w szczególności w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. W takim przypadku elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny dla klienta wynik sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnych spraw – w tym przypadku ustalona zostaje indywidualnie z Klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.