szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców i przedsiębiorstw
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • akty założycielskie spółek i innych osób prawnych oraz akty wewnętrzne podmiotów gospodarczych - umowy, statuty, regulaminy (prawo spółek)
 • sprawy rejestracyjne
 • zakładanie i bieżąca obsługa stowarzyszeń oraz fundacji
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej
 • analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence)
 • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
 • postępowania upadłościowe, także w ramach układu z wierzycielami, zarówno po stronie upadłego, jak i po stronie wierzycieli
 • likwidacja spółki
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • negocjacje w zakresie pozyskiwania inwestora strategicznego oraz wszelkich umów w obrocie gospodarczym
 • obsługa prawna procesów finansowania przedsiębiorstw, umów kredytowych
 • procesy sądowe z zakresu prawa spółek, w szczególności: odpowiedzialności członków organów spółek oraz uchylania uchwał wspólników
 • restrukturyzacja finansowa i organizacyjno-prawna (oddłużanie przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzycielami, ugody itp.)
 • sprawy przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych