szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

Prawo spółek

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej proponując strukturę prawną odpowiednią do skali i specyfiki zamierzonej lub prowadzonej działalności gospodarczej
  • obsługa procesu tworzenia i rejestracji spółek
  • przeprowadzanie procesu łączenia, podziałów i przekształceń spółek
  • tworzenie i obsługa struktur holdingowych
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji kosztów działalności spółek (aspekty podatkowe, pracownicze, proceduralne, windykacyjne)
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia spółek, ochrony majątku spółki, wspólników i członków zarządu
  • doradztwo w procesach organizacji oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • przeprowadzanie procesów prawno-podatkowych w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego i dobrowolnego wykupy akcji/udziałów, umarzania akcji/ udziałów, nabycia akcji/udziałów, wystąpienia wspólnika/akcjonariusza ze spółki
  • reprezentacja w sporach ze stosunków spółki m. in. w przedmiocie zaskarżania uchwał,dochodzenie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki
  • przeprowadzanie likwidacji i obsługa postępowań upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wspólników i członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki