szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

Zamówienia publiczne

  • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego
  • weryfikacja oferty pod względem jej zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
  • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą